Hladnjača

Kompanija “Ripe Fruit Farm” u svom sastavu ima i hladnjaču za skladištenje svežeg voća i povrća. Raspoloživi kapacitet za čuvanje i manipulaciju je 2000 tona pod ULO režimom skladištenja (Ultra – Low – Oxigen) kao i 1000 tona u minusnom režimu sa tunelom za brzo zamrzavanje. Pored toga, tu je i oprema za kalibraciju voća i povrća koja sortira po 3 kriterijuma - po obojenosti, prečniku i težini.

"Ultra low oxygen" skladište

Svaka komora skladišta ima mogućnost režima rada sa ultra niskim nivom kiseonika (Ultra low oxygen - ULO) u komori, čime se stvaraju idealni uslovi za dugotrajno skladištenje voća i povrća.

Kalibracija i sortiranje voća

Kompanija Ripe Fruit Farm takođe u svojoj ponudi ima mogućnost sortiranja i kalibracije voća i povrća na osnovu parametera koji najviše pogoduju klijentu.

Pogon za kalibraciju voća i povrća ima mogućnost da sortira na osnovu tri različita kriterijuma - po boji, težini i veličini.

Ako ste zainteresovani za uslužno sortiranje i kalibraciju pogledajte našu kontakt stranicu za više informacija.