Voćnjak jabuka i trešanja

Već vekovima, u srcu Panonske nizije, nalazi se Selenča, selo sa oko 3.500 stanovnika. Plodno zemljište, obilje vode i umerena klima čine odličnu osnovu za uzgoj voća vrhunskog kvaliteta. Voćnjak kompanije “Ripe Fruit Farm” prostire se na 54ha sa navodnjavanjem po sistemu “kap po kap”, kao i protivgradnom zaštitnom mrežom. Na površini od 38ha nalaze se najlepši plodovi biranih sorti jabuka - Golden delicious reinders, Granny smith, Gala schinga, Morrens jonagored supra, Wiltons red jonaprince i Fuji kiku furbrax, dok je preostalih 16ha pod zasadom trešnje sorti - Kordia, Regina, Summit, Vanda, Lapins, Karina, Merchant, Burlat i Schneiders späte knorpelkirsche. Veoma smo ponosni na naš voćnjak i sa velikom pažnjom se brinemo o njemu i plodovima koje donosi.

Protivgradna zaštitna mreža

Jedan od najopasnijih nepovoljnih vremenskih uslova za voće je grad, koji sa lakoćom može da uništi kompletan godišnji rod i da nanese veliku štetu sadnicama čime dodatno snižava rod u narednim godinama. Celokupan Ripe Fruit Farm voćnjak je prekriven sa protivgradnom zaštitnom mrežom kako bi se osigurala godišnja proizvodnja i zaštita plodova.

Sistem navodnjavanja ''kap po kap'' i sistem raprskivača

Svaka sadnica u okviru Ripe Fruit Farm voćnjaka se navodnjava podjednako pomoću "kap po kap" sistema, kojim se osigurava minimalni gubitak hranljivih materija iz zemlje. Ovim sistemom se takođe smanjuje lokalno rastinje, čime se dodatno smanjuje rizik od pojave štetnih bolesti, što ima za krajnji rezultat smanjenje potrebe za dodatnim hemijskim tretmanima sadnica. Za sadnice trešnje se, u kombinaciji sa sistemom kap po kap, takođe koristi i sistem rasprskivača, koji je pogodniji zbog prirode sadnica trešnje i obezbeđuje prirodnije uslove za rast.

Odličan izbor sorti jabuka

U okviru 38ha voćnjaka nalaze se najlepše sadnice biranih sorti jabuka:

Trešnje

Naš voćnjak je najsavremeniji zasad trešnje u Srbiji sa velikim brojem sorti ranog, srednjeg i kasnog vremena sazrevanja. Zastupljene su sledeće sorte: